Meikkaukset

Meik­kauk­set Oulun keskustassa

Beauty Innin meikkaukset luonnonkosmetiikalla

Beau­ty Inn pal­ve­lee asiak­kai­taan moni­puo­li­sis­sa meik­kauk­sis­sa kevyes­tä päi­vä­mei­kis­tä, juh­la- ja hää­meik­kauk­seen. Meik­kauk­sis­sa käy­tös­säm­me on rans­ka­lai­nen 100 %:sti luon­nol­li­nen ja hoi­ta­va väri­kos­me­tiik­ka­sar­ja ZAO.

Luon­nol­li­nen ZAO-meik­ki­sar­ja kun­nioit­taa ihoa ja ympäristöä:

  • 100 %:sti luon­nol­li­set raaka-aineet
  • ECOCERT-sertifikaatti
  • Ei raa­ka-ainei­ta pet­ro­ke­mian teol­li­suu­des­ta, ei edes säilöntäaineita
  • Raa­ka-ainee­na mik­ro­ni­soi­tua hopeaa
  • Cruel­ty free -ser­ti­fi­kaat­ti: ei eläinkokeita
  • Vegan-ser­ti­fi­kaat­ti: ei eläin­pe­räi­siä raaka-aineita

Päivämeikki, juhlameikki ja häämeikki ammattitaidolla

Beau­ty Innis­sä toteu­te­taan kau­nis ja kes­tä­vä meik­ki jokai­sen asiak­kaan yksi­löl­lis­ten toi­vei­den mukaan. Ammat­ti­mai­ses­ti toteu­te­tun mei­kin avul­la voit kokea olo­si kau­niik­si ja itsevarmaksi.

Varaa juu­ri sinun tyy­lii­si sopi­va meik­ki tär­keä­nä päi­vä­nä­si tai vaik­ka­pa arjen piris­tyk­sek­si. Kevyt päi­vä­meik­ki loih­di­taan noin 30 minuu­tis­sa, näyt­tä­vä juh­la­meik­ki 75 minuu­tis­sa ja upea hää­meik­ki 90 minuu­tis­sa. Hää­meik­ki sisäl­tää aina myös koemeikin.

Hinnasto

Tutus­tu hin­nas­toon ja varaa aika ammat­ti­lais­ten käsiin.

Aika laittautua?

– Tutus­tu meik­kaus­hin­nas­toom­me ja varaa aikasi
Varaa aika