Ylellinen kauneushoitola Oulun keskustassa

Beauty Inn

Kau­neus­hoi­to­la Beau­ty Inn sijait­see Oulun kes­kus­tan lai­ta­mil­la hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la. Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan moni­puo­li­sia kau­neu­den­hoi­to­pal­ve­lu­ja tar­joa­vaan salonkiimme.

Ota het­ki aikaa itsel­le­si, olem­me tääl­lä sinua var­ten. Ter­ve­tu­loa Beau­ty Inniin!

Ylellinen kauneushoitola Oulun keskustassa

Beauty Inn

Kau­neus­hoi­to­la Beau­ty Inn sijait­see Oulun kes­kus­tan lai­ta­mil­la hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la. Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan moni­puo­li­sia kau­neu­den­hoi­to­pal­ve­lu­ja tar­joa­vaan salonkiimme.

Ota het­ki aikaa itsel­le­si, olem­me tääl­lä sinua var­ten. Ter­ve­tu­loa Beau­ty Inniin!

Palvelut

Tutus­tu kos­me­to­lo­gi­pal­ve­lui­him­me ja varaa hem­mot­te­luai­ka käte­väs­ti netissä!

Kauneushoitola Oulun keskustassa

Varaa aikasi kauneushoitoon

Huo­li­tel­lut kyn­net, kau­niit rip­set ja muut pal­ve­lut hel­pos­ti ja tur­val­li­ses­ti – Tutus­tu hin­nas­toon ja varaa aika kau­neu­den ammat­ti­lais­ten käsiin.

Kauneushoitola Beauty Inn sijaitsee Oulun keskustan laitamilla hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tervetuloa tutustumaan monipuolisia kauneudenhoitopalveluja tarjoavaan salonkiimme.

Ota yhteyttä

Kasarmintie 10, 90130 OULU

045 1121 858

oulu.beautyinn@gmail.com

© Beauty Inn | Kotisivut yritykselle helpotkotisivut.fi