Kynsipalvelut

Kyn­si­pal­ve­lut Oulun keskustassa

Beauty Innin ammattitaitoiset ja laadukkaat kynsihoidot

Beau­ty Inn toteut­taa ammat­ti­tai­dol­la raken­ne­kyn­net gee­lil­lä. Lisäk­si pal­ve­lem­me omien kyn­sien gee­li­lak­kauk­sis­sa. Huo­lel­li­ses­ti teh­ty mani­kyy­ri on aina poh­ja­na kes­tä­vil­le ja kau­niil­le kyn­sil­le myös geelilakkauksissa.

Geelirakennekynnet ja geelilakkaus

Toteu­tam­me gee­li­ra­ken­ne­kyn­net käyt­täen kor­kea­laa­tui­sia CND:n gee­le­jä. Yksin­ker­tais­ten gee­li­kyn­sien lisäk­si valit­ta­va­na­si on run­saas­ti eri­lai­sia upei­ta koris­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia! Gee­li­lak­kauk­seen käy­täm­me laa­du­kas­ta Mosaic -gee­li­lak­ka­sar­jaa, jos­ta löy­tyy her­kul­li­set värit jokai­seen makuun.

Lopputuloksena kauniit kädet

– Kau­niit kädet ja huo­li­tel­lut kyn­net hel­pos­ti ja tur­val­li­ses­ti – Tutus­tu hin­nas­toon ja varaa aika­si raken­ne­kyn­sien lait­toon, kyn­si­huol­toon tai geelilakkaukseen!
Varaa aika

Kauneushoitola Beauty Inn sijaitsee Oulun keskustan laitamilla hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tervetuloa tutustumaan monipuolisia kauneudenhoitopalveluja tarjoavaan salonkiimme.

Ota yhteyttä

Kasarmintie 10, 90130 OULU

045 1121 858

oulu.beautyinn@gmail.com

© Beauty Inn | Kotisivut yritykselle helpotkotisivut.fi