Jalkahoidot

Jal­ka­hoi­to­ja Oulun keskustassa

Beauty Innin jalkahoidot – Huolenpitoa jaloillesi

Beau­ty Innin jal­ka­hoi­doil­la hem­mot­te­let rasit­tu­nei­ta jal­ko­ja­si sekä hoi­dat jal­ko­jen kui­vuut­ta ja kovet­tu­mia. Sään­nöl­li­sen pedi­kyy­rin avul­la ennal­taeh­käi­set kovet­tu­mien syn­ty­mis­tä ja pidät jalat kau­nii­na läpi vuoden.

Pedi­kyy­reis­tä valit­ta­va­na­si on perus­jal­ka­hoi­to, jos­sa hoi­de­taan jal­ko­jen iho, kyn­net ja kyn­si­nau­hat. Lisäk­si voit vali­ta mie­lei­se­si kyn­si­la­kan kyn­siin. Voit myös vali­ta pidem­män pedi­kyy­rin, johon kuu­luu ihon­hoi­don ja kyn­sien lak­kauk­sen lisäk­si ren­tout­ta­va hie­ron­ta, joka keven­tää ja vir­kis­tää oloa välittömästi.

Tarjoamamme jalkahoidot

60 minuu­tin hoi­ta­va perus­jal­ka­hoi­to hoi­taa tehok­kaas­ti jal­ko­jen ihoa, kyn­siä ja kyn­si­nau­ho­ja. Lisäk­si saat vali­ta her­kul­li­ses­ta väri­va­li­koi­mas­tam­me mie­lei­se­si kyn­si­la­kan kyn­sii­si. Pedi­kyy­ri pitää sisäl­lään kyl­ve­tyk­sen, kyn­sien leik­kauk­sen ja vii­lauk­sen, kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­sen, kän­sien ja kovet­tu­mien pois­ton, hoi­to­voi­teet sekä kyn­sien lakkauksen.

Kat­ta­vam­pi, tehok­kaas­ti hoi­ta­va ja ren­tout­ta­va jal­ka­hoi­to pitää sisäl­lään jal­ko­jen ihon, kyn­sien ja kyn­si­nau­ho­jen hoi­don sekä lak­kauk­sen ja ren­tout­ta­van jal­ka­hie­ron­nan. 75 minuu­tin mit­tai­nen pedi­kyy­ri hie­ron­nal­la pitää sisäl­lään kyl­ve­tyk­sen, kyn­sien leik­kauk­sen ja vii­lauk­sen, kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­sen, kän­sien ja kovet­tu­mien pois­ton, hie­ron­nan, hoi­to­voi­teet ja kyn­sien lakkauksen.

Jal­ka­hoi­to ja var­paan­kyn­sien kes­to-/gee­li­lak­kaus sisäl­tää jal­ko­jen kyl­ve­tyk­sen, kyn­sien leik­kauk­sen ja vii­lauk­sen, kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­sen, kän­sien ja kovet­tu­mien pois­ton, hoi­to­voi­teet sekä kyn­sien lak­kauk­sen kes­to- tai gee­li­la­kal­la. Kes­to­lak­kauk­sen sisäl­tä­vä hem­mot­te­le­va jal­ka­hoi­to kes­tää 120 minuut­tia.

Hemmottele jalkojasi

– Varaa aika Beau­ty Innin kau­nis­ta­vaan ja ren­tout­ta­vaan jal­ka­hoi­toon nettiajanvarauksestamme!
Varaa aika