Hinnasto

Kau­neus­hoi­to­la Oulun keskustassa
Ihon­puh­dis­tus 45 min
(Sis. alku­puh­dis­tus, kuo­rin­ta, höy­ry­tys, mekaa­ni­nen ihon­puh­dis­tus, iho­tyy­pin mukai­nen naa­mio ja hoitovoiteet)
50 €
Ult­ra­ää­ni ihon­puh­dis­tus 60 min
(Sis. Alku­puh­dis­tus, ult­ra­ää­ni­kuo­rin­ta, höy­ry­tys, see­ru­min imey­tys, naa­mio ja hoitovoiteet)
60 €
Mar­ja­mat­ka-kas­vo­hoi­to
(Sis. Alku­puh­dis­tus, kuo­rin­ta, höy­ry­tys, manu­aa­li­nen ihon­puh­dis­tus tar­vit­taes­sa, ren­tout­ta­va dekol­tee-har­tia-nis­ka­hie­ron­ta, iho­tyy­pin mukai­nen naa­mio ja hoitovoiteet)
70 €
Kas­vo­hoi­to ult­ra­ää­ni­puh­dis­tuk­sel­la ja ren­tout­ta­val­la hie­ron­nal­la 90 min
(Sis. Alku­puh­dis­tus, ult­ra­ää­ni­kuo­rin­ta, höy­ry­tys, epä­puh­tauk­sien pois­to, ren­tout­ta­va dekol­tee-har­tia-nis­ka-kas­voa­luei­den hie­ron­ta, see­ru­min imey­tys ult­ral­la, iho­tyy­pin mukai­nen naa­mio ja hoitovoiteet)
98 €
Ekop­har­ma pH kuo­rin­ta kas­vo­hoi­to
(Ekop­har­ma pH- kuo­rin­ta on kemial­li­nen kuo­rin­ta, jon­ka teho perus­tuu AHA-hap­poi­hin, eli hedel­mä­hap­poi­hin. Kuo­rin­ta pois­taa tehok­kaas­ti kuol­lut­ta iho­so­luk­koa, uudis­taa ja kir­kas­taa ihoa, tasoit­taa juon­tei­ta, sekä vaa­len­taa pigmenttiläiskiä)
80 €
BTB13 Vita­mii­ni­kas­vo­hoi­to 60min
(Sis. Alku­puh­dis­tuk­sen, kuorinnan,seerumin,sekä ren­tout­ta­van hie­ron­nan vitamiininaamiolla.)
85 €
Hem­mot­te­le­va kas­vo­hie­ron­ta 30minsisäl­tää alku­puh­dis­tus, kas­vo­jen ja kau­lan alu­een hie­ron­ta, sekä hoitovoiteet. 35€

Micro-Meso Therapy

Ensim­mäi­nen ker­ta(kas­vot, kaula) 149€
Jat­ko­hoi­dot 119€
Ensim­mäi­nen ker­ta(kas­vot, kau­la ja dekoltee) 179€
Jat­ko­hoi­dot 149€
Jal­ka­hoi­to 60 min
(Sis. Kyl­ve­tys, kyn­sien leik­kaus ja vii­laus, kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­nen, känsien/kovettumien pois­to, hoi­to­voi­teet sekä kyn­sien lakkaus)
60 €
Jal­ka­hoi­to hie­ron­nal­la 75 min
(Sis. Kyl­ve­tys, kyn­sien leik­kaus ja vii­laus, kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­nen, känsien/kovettumien pois­to, hie­ron­ta, hoi­to­voi­teet sekä kyn­sien lakkaus)
70 €
Jal­ka­hoi­to ja var­paan­kyn­sien kes­to-/gee­li­lak­kaus 105 min
(Sis. Kyl­ve­tys, kyn­sien leik­kaus ja vii­laus, kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­nen, känsien/kovettumien pois­to, hoi­to­voi­teet sekä kyn­sien lakkaus)
110 €
Kevyt päi­vä­meik­ki 30 min 40 €
Juh­la­meik­ki 75 min 70 €
Hää­meik­ki 90 min
(Sisäl­tää koemeikin)
100 €

Sää­ret 38 €
Rei­det 49 €
Sää­ret + reidet 70 €
Biki­ni 28 €
Kai­na­lot 25 €
Bra­si­lia­lai­nen soke­roin­ti 60 min 68€
Kas­vo­jen alue 20 €
Käsi­var­ret 35 €
Sel­kä 35 €
Biki­ni, rei­det, sää­ret ja kainalot 110 €
Biki­ni, sää­ret ja reidet 90 €
Käsi­var­ret ja kainalot 55 €
Jal­ko­jen piris­tys: sisäl­tää säär­ten soke­roin­nin ja jal­ka­poh­jien raspauksen 45 €

Ripsienpidennykset

Uudet volyy­mi­pi­den­nyk­set (135 min) 139 €
Volyy­mi­huol­to (90 min) 79 €
Pika volyy­mi­huol­to (45 min) 65 €
Uudet klas­si­set rip­sien­pi­den­nyk­set (105 min) 109 €
Klas­sis­ten piden­nys­ten huol­to (75 min) 69 €
Pika­huol­to klas­si­set (30 min) 45 €
Piden­nys­ten pois­to (30 min) 30 €

Lash Lift

(Sis. Tai­vu­tus, kes­to­vä­ri rip­siin sekä kos­teut­ta­vat hoi­toai­neet (Lami­naa­tio ja 3D-Filler)) 69 €

Kestovärjäykset

Kul­mien kes­to­vär­jäys ja muotoilu 18 €
Rip­sien kestovärjäys 18 €
Kul­mien ja rip­sien kes­to­vär­jäys samal­la kertaa 32 €

Geelirakennekynnet

Uudet alkaen 85 €
Huol­to alkaen 75 €
Koris­te­lut alkaen +5 €
Ext­ra­pit­kien kyn­sien lisä +5 €
Kyn­nen kor­jaus huol­lon yhteydessä 3 €
Yksit­täi­sen kyn­nen kor­jaus oma­na aikanaan  15 €
Raken­ne­kyn­sien poisto 25 €

Geelilakkaus

(Sor­mien tai var­pai­den kynsiin)

Uudet alkaen 55 €
Huol­to alkaen 60 €
Koris­te­lut +5 €

Kestolakkaus

(Sor­mien tai var­pai­den kynsiin)

Uudet alkaen 55 €
Huol­to alkaen 60 €
Koris­te­lut +5 €

Hemmottele itseäsi

– Varaa aika Beau­ty Innin kau­neus­hoi­to­laan nettiajanvarauksestamme!
Varaa aika