Hinnasto

Kau­neus­hoi­to­la Oulun keskustassa

Ekopharma kasvohoidot

Mar­ja­mat­ka kas­vo­hoi­to 60min
(Sis.  Alku­puh­dis­tus, kuo­rin­ta, höy­ry­tys, manu­aa­li­nen ihon­puh­dis­tus tar­vit­taes­sa, ren­tout­ta­va nis­ka-har­tia-kas­vo­hie­ron­ta, iho­tyy­pin mukai­nen naa­mio ja hoitovoiteet.)
70€
Timant­ti­hion­ta kas­vo­hoi­to 60min
(Sis. Alku­puh­dis­tus, timant­ti­hion­ta, manu­aa­li­nen ihon­puh­dis­tus tar­vit­taes­sa, iho­tyy­pin mukai­nen naa­mio ja hoitovoiteet.)
75€
Timant­ti­hion­ta kas­vo­hoi­to hie­ron­nal­la 75min
(Sis. Alku­puh­dis­tus, timant­ti­hion­ta, manu­aa­li­nen ihon­puh­dis­tus tar­vit­taes­sa, ren­tout­ta­va nis­ka-har­tia-kas­vo­hie­ron­ta, iho­tyy­pin mukai­nen naa­mio ja hoitovoiteet.)
90€
Ult­ra­ää­ni­puh­dis­tus kas­vo­hoi­to 60min
(Sis. Alku­puh­dis­tus, ult­ra­ää­ni­kuo­rin­ta, manu­aa­li­nen ihon­puh­dis­tus tar­vit­taes­sa, iho­tyy­pin mukai­nen naa­mio ja hoitovoiteet.)
75€
Ult­ra­ää­ni­puh­dis­tus kas­vo­hoi­to hie­ron­nal­la 75min
(Sis. Alku­puh­dis­tus, ult­ra­ää­ni­kuo­rin­ta, manu­aa­li­nen ihon­puh­dis­tus tar­vit­taes­sa, ren­tout­ta­va nis­ka-har­tia-kas­vo­hie­ron­ta, iho­tyy­pin mukai­nen naa­mio ja hoitovoiteet.)
90€
pH-kuo­rin­ta kas­vo­hoi­to 45min
(Sis.Alkupuhdistus, tar­vit­taes­sa mekaa­ni­nen kuo­rin­ta,  hap­po­kuo­rin­ta, rau­hoit­ta­va naa­mio ja hoi­to­voi­teet.)
Sar­ja­hoi­to­ker­ta 7-10 päi­vän kuluttua

75€

45€

Ihon­puh­dis­tus 45min
(Sis. Alku­puh­dis­tus, manu­aa­li­nen ihon­puh­dis­tus, iho­tyy­pin mukai­nen naa­mio ja hoitovoiteet.)
55€
Hem­mot­te­le­va kas­vo­hie­ron­ta 30min
(Sis. Alku­puh­dis­tus, nis­ka-har­tia-kas­vo­hie­ron­ta, sekä hoitovoiteet.)
40€

 

BTB13 kasvohoidot

Timant­ti­hion­ta kas­vo­hoi­to 60min
(Sis. Alku­puh­dis­tus, timant­ti­hion­ta, manu­aa­li­nen ihon­puh­dis­tus tar­vit­taes­sa, iho­tyy­pin mukai­nen naa­mio ja hoitovoiteet.)
85€
Timant­ti­hion­ta kas­vo­hoi­to hie­ron­nal­la 75min
(Sis. Alku­puh­dis­tus, timant­ti­hion­ta, manu­aa­li­nen ihon­puh­dis­tus tar­vit­taes­sa, ren­tout­ta­va nis­ka-har­tia-kas­vo­hie­ron­ta, iho­tyy­pin mukai­nen naa­mio ja hoitovoiteet.)
100€
Ult­ra­ää­ni­puh­dis­tus kas­vo­hoi­to 60min
(Sis. Alku­puh­dis­tus, ult­ra­ää­ni­kuo­rin­ta, manu­aa­li­nen ihon­puh­dis­tus tar­vit­taes­sa, iho­tyy­pin mukai­nen naa­mio ja hoitovoiteet.)
85€
Ult­ra­ää­ni­puh­dis­tus kas­vo­hoi­to hie­ron­nal­la 75min
(Sis. Alku­puh­dis­tus, ult­ra­ää­ni­kuo­rin­ta, manu­aa­li­nen ihon­puh­dis­tus tar­vit­taes­sa, ren­tout­ta­va nis­ka-har­tia-kas­vo­hie­ron­ta, iho­tyy­pin mukai­nen naa­mio ja hoitovoiteet.)
100€
BTB13 De-Stress Vita­min Treat­ment 60min
Kas­vo­hoi­to väsy­neel­le ja sameal­le ihol­le.
(Sis. Alku­puh­dis­tus, AHA Duo-Scrub-kas­vo­kuo­rin­ta, teho­see­ru­mi, hie­ron­ta, naa­mio, sekä hoitovoiteet.)
95€
BTB13 Skin Relief Treat­ment 60min
Kas­vo­hoi­to her­käl­le ja reak­tii­vi­sel­le ihol­le.
(Sis. Alku­puh­dis­tus, ent­syy­mi­kuo­rin­ta, hie­ron­ta, naa­mio, sekä hoitovoiteet.)
85€
BTB13 Effec­ti­ve Lif­ting The­rap­hy 60min
Kiin­teyt­tä­vä kas­vo­hoi­to aikui­sel­le ihol­le.
(Sis. Alku­puh­dis­tus, AHA+Lactic Acid-hap­po­kuo­rin­ta, teho­see­ru­mi, hie­ron­ta, naa­mio, sekä hoitovoiteet.)
125€
BTB13 Cla­ri­fying Skin Treat­ment 60min
Puh­dis­ta­va ja tasa­pai­not­ta­va kas­vo­hoi­to epä­puh­taal­le ja rosacea ihol­le
(Sis. Alku­puh­dis­tus, PHA+Lactic Acid-hap­po­kuo­rin­ta, teho­see­ru­mi, hie­ron­ta, naa­mio, sekä hoitovoiteet.)
85€
BTB13 De-Stress Vita­min Treat­ment 60min
Kas­vo­hoi­to väsy­neel­le ja sameal­le ihol­le.
(Sis. Alku­puh­dis­tus, AHA Duo-Scrub-kas­vo­kuo­rin­ta, teho­see­ru­mi, hie­ron­ta, naa­mio, sekä hoitovoiteet.)
95€
BTB13 Medical Skin Peel 45min
Ihon kemial­li­nen kuo­rin­ta­hoi­to
(Sis. Alku­puh­dis­tus, tar­vit­taes­sa mekaa­ni­nen kuo­rin­ta, hap­po­kuo­rin­ta, naa­mio, sekä hoi­to­voi­teet.)
Sar­ja­hoi­to­ker­ta 7-10 päi­vän kuluttua

85€

 

55€

Micro-Meso Therapy

Ensim­mäi­nen ker­ta(kas­vot, kaula) 149€
Jat­ko­hoi­dot 119€
Ensim­mäi­nen ker­ta(kas­vot, kau­la ja dekoltee) 179€
Jat­ko­hoi­dot 149€
Jal­ka­hoi­to 60 min
(Sis. Kyl­ve­tys, kyn­sien leik­kaus ja vii­laus, kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­nen, känsien/kovettumien pois­to, hoi­to­voi­teet sekä kyn­sien lakkaus)
60 €
Jal­ka­hoi­to hie­ron­nal­la 75 min
(Sis. Kyl­ve­tys, kyn­sien leik­kaus ja vii­laus, kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­nen, känsien/kovettumien pois­to, hie­ron­ta, hoi­to­voi­teet sekä kyn­sien lakkaus)
70 €
Jal­ka­hoi­to ja var­paan­kyn­sien kes­to-/gee­li­lak­kaus 105 min
(Sis. Kyl­ve­tys, kyn­sien leik­kaus ja vii­laus, kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­nen, känsien/kovettumien pois­to, hoi­to­voi­teet sekä kyn­sien lakkaus)
110 €
Kevyt päi­vä­meik­ki 30 min 40 €
Juh­la­meik­ki 75 min 70 €
Hää­meik­ki 90 min(Sisäl­tää koemeikin) 100 €
 
Sää­ret 38 €
Rei­det 49 €
Sää­ret + reidet 70 €
Biki­ni 28 €
Kai­na­lot 25 €
Bra­si­lia­lai­nen soke­roin­ti 60 min 68€
Kas­vo­jen alue 20 €
Käsi­var­ret 35 €
Sel­kä 35 €
Biki­ni, rei­det, sää­ret ja kainalot 110 €
Biki­ni, sää­ret ja reidet 90 €
Käsi­var­ret ja kainalot 55 €
Jal­ko­jen piris­tys: sisäl­tää säär­ten soke­roin­nin ja jal­ka­poh­jien raspauksen 45 €

Ripsienpidennykset

Uudet volyy­mi­pi­den­nyk­set (135 min) 139 €
Volyy­mi­huol­to (90 min) 80 €
Pika volyy­mi­huol­to (45 min) 65 €
Uudet klas­si­set rip­sien­pi­den­nyk­set (105 min) 109 €
Klas­sis­ten piden­nys­ten huol­to (75 min) 70 €
Pika­huol­to klas­si­set (30 min) 45 €
Piden­nys­ten pois­to (30 min) 30 €

Lash Lift

(Sis. Tai­vu­tus, kes­to­vä­ri rip­siin sekä kos­teut­ta­vat hoi­toai­neet (Lami­naa­tio ja 3D-Filler)) 70 €

Kestovärjäykset

Kul­mien kes­to­vär­jäys ja muotoilu 18 €
Rip­sien kestovärjäys 18 €
Kul­mien ja rip­sien kes­to­vär­jäys samal­la kertaa 32 €

Geelirakennekynnet

Uudet alkaen 85 €
Huol­to alkaen 75 €
Koris­te­lut alkaen +5 €
Ext­ra­pit­kien kyn­sien lisä +5 €
Kyn­nen kor­jaus huol­lon yhteydessä 3 €
Yksit­täi­sen kyn­nen kor­jaus oma­na aikanaan  15 €
Raken­ne­kyn­sien poisto 25 €

Geelilakkaus

(Sor­mien tai var­pai­den kynsiin)

Uudet alkaen 55 €
Huol­to alkaen 60 €
Koris­te­lut +5 €

Kestolakkaus

(Sor­mien tai var­pai­den kynsiin)

Uudet alkaen 55 €
Huol­to alkaen 60 €
Koris­te­lut +5 €
Uudet Mic­robla­ding kul­mat  150 min 250 €
Vuo­sit­tai­nen vah­vis­tus  90 min 160 €
Brow lift- Kul­ma­kar­vo­jen lami­noin­ti 60 min 64€

Hemmottele itseäsi

– Varaa aika Beau­ty Innin kau­neus­hoi­to­laan nettiajanvarauksestamme!
Varaa aika