Sokeroinnit

Soke­roin­nit Oulun keskustassa

Beauty Innin sokeroinnit

Soke­roin­ti on tur­val­li­nen, hel­lä­va­rai­nen ja hygiee­ni­nen mene­tel­mä kar­van­pois­toon. Soke­roin­nil­la voi­daan pois­taa tehok­kaas­ti kar­vo­ja sekä kas­vo­jen että var­ta­lon ihol­ta. Sään­nöl­li­nen soke­roin­ti vähen­tää kar­van­kas­vua ja kuo­rii kuol­lut­ta iho­so­luk­koa. Soke­roi­mal­la iho­si saa siis kar­vo­jen pois­ton lisäk­si kau­niim­man ja ter­veem­män näköi­sen sil­kin­peh­meän ihon.

Soke­roin­neis­sam­me käy­täm­me Ekop­har­ma-sar­jan Hil­la Hel­lä -soke­ria. Hil­la Hel­lä -soke­roin­ti­tuot­teet ovat koti­mais­ta luon­non­kos­me­tiik­kaa. Hil­la Hel­lä -soke­rit sisäl­tä­vät suo­ma­lai­ses­ta soke­ri­juu­rik­kaas­ta val­mis­tet­tua ihoa kos­teut­ta­vaa betaii­nia, suo­ma­lais­ten soi­den ihoa ravit­se­vaa hil­la­uu­tet­ta, glu­koo­sia, fruk­too­sia ja sakkaroosia.

Ohjeita sokerointiin tulevalle

  1. 1Pidä tau­koa kuo­rin­nas­ta 2 päi­vää ennen soke­roin­tia ja 2 päi­vää soke­roin­nin jälkeen.
  2. 2Kos­teu­ta ihoa­si päi­vit­täin var­ta­lo­voi­teel­la. Älä kui­ten­kaan ras­vaa ihoa­si soke­roin­ti­päi­vän aamuna.
  3. 3Soke­roin­nin jäl­keen väl­tä hikoi­lua, uin­tia, sau­no­mis­ta sekä deo­do­ran­tin, haju­ve­den ja itse­rus­ket­ta­vien tuot­tei­den käyt­töä soke­roin­tia­lu­eel­la. Tämä sii­tä syys­tä, että kar­va­tup­pi on altis tuleh­duk­sil­le 24 tun­tia soke­roin­nin jälkeen.
  4. 4Iho on eri­tyi­sen herk­kä ja altis aurin­gol­le noin vii­kon ajan soke­roin­nin jäl­keen. Muis­ta siis suo­jau­tua aurin­gol­ta riit­tä­vien suo­ja­ker­toi­mien avulla.

Hinnasto

Tutus­tu hin­nas­toon ja varaa aika ammat­ti­lais­ten käsiin.

Hellävarainen sokerointi

– Tutus­tu hin­nas­toom­me ja varaa aika­si Beau­ty Innin sokerointiin! 
Varaa aika

Kauneushoitola Beauty Inn sijaitsee Oulun keskustan laitamilla hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tervetuloa tutustumaan monipuolisia kauneudenhoitopalveluja tarjoavaan salonkiimme.

Ota yhteyttä

Kasarmintie 10, 90130 OULU

045 1121 858

oulu.beautyinn@gmail.com

© Beauty Inn | Kotisivut yritykselle helpotkotisivut.fi