Brow lift- kulmakarvojen laminointi

Kul­ma­kar­vo­jen lami­noin­nil­la saa­daan aikaan tuu­heam­man näköi­set, luon­nol­li­set, kau­niis­ti muo­toil­lut kul­ma­kar­vat. Täs­sä mene­tel­mäs­sä  kul­mat muo­toil­laan lami­noin­tiai­neel­la halut­tuun muo­toon. Lami­noin­nin jäl­keen kul­mat vär­jä­tään, jol­loin uusi muo­to tulee upeas­ti esiin. Lopuk­si kul­ma­kar­voil­le lisä­tään vai­kut­ta­maan kos­teut­ta­va ja kor­jaa­va hoi­toai­ne. Kul­mat pysy­vät kau­niis­ti uudes­sa muo­dos­saan ja nii­tä on help­po yllä­pi­tää koto­na. Lop­pu­tu­los säi­lyy noin 3-4 viikkoa.

Brow Lift

– Varaa aika Beau­ty Innin Kul­ma­kar­vo­jen lami­noin­tiin nettiajanvarauksestamme!
Varaa aika